тръгвам

to leave

verb


Български-английски малък речник. 2014.

Look at other dictionaries:

 • тръгвам — гл. отпътувам, поемам пътя, заминавам, потеглям, потеглям на път, поемам, хващам пътя, тръгвам на път, запътвам се, дигам се, напущам, отдалечавам се, излизам, отправям се, направлявам се, напътвам се, насочвам се, крача, закрачвам, отделям се гл …   Български синонимен речник

 • отивам си — словосъч. ида си, напущам, отделям се, отдалечавам се, тръгвам си, разотивам се, прибирам се, махвам се словосъч. минавам, преминавам, изчезвам словосъч. напускам, тръгвам, заминавам словосъч. отпътувам, умирам словосъч. потеглям, оттеглям се …   Български синонимен речник

 • отправям се — гл. насочвам се, тръгвам, запътвам се, закрачвам, упътвам се, тръгвам към, вземам посока …   Български синонимен речник

 • закрачвам — гл. тръгвам, поемам, забързвам, крача, потеглям, запътвам се, насочвам се, отправям се, упътвам се, заминавам …   Български синонимен речник

 • заминавам — гл. отпътувам, отивам, тръгвам, потеглям, отправям се, запътвам се, замъквам се, напущам, изоставям, отминавам гл. напускам, отивам си гл. умирам …   Български синонимен речник

 • заминавам си — словосъч. отивам си, тръгвам си, потеглям си, поемам, вдигам си багажа …   Български синонимен речник

 • запътвам се — гл. отправям се, насочвам се, упътвам се, тръгвам, отивам, потеглям, заминавам, поемам, поемам пътя, закрачвам, напътвам се, направлявам се …   Български синонимен речник

 • ида — гл. отивам, тръгвам, отправям се, заминавам, напътвам се гл. стигам, пристигам …   Български синонимен речник

 • ида си — словосъч. отивам си, тръгвам словосъч. махвам се, отдалечавам се, напускам, разотивам се …   Български синонимен речник

 • излизам — гл. тръгвам, напущам, отделям се, отдалечавам се гл. изтръгвам се, измъквам се, изскубвам се гл. показвам се, появявам се, явявам се, излизам налице, подавам се, изскоквам, изскачам, наизлизам гл. произхождам, произлизам, произтичам гл. бивам… …   Български синонимен речник

 • кретам — гл. влача се, мъкна се, тътря се, помъквам се, повлачвам се, вървя бавно, тръгвам бавно, вървя полека, клатя се, клатушкам се гл. живявам, живея, съществувам гл. изоставам назад, оставам назад, изоставам …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.